Obsługa Administracyjna

  • organizowanie zebrań Wspólnoty, sporządzanie odpowiedniej dokumentacji oraz ich przechowywanie,
  • realizacja uchwał Wspólnoty,
  • reprezentacja Wspólnoty Mieszkaniowej,
  • aktualizacja wszystkich niezbędnych danych,
  • reprezentacja Wspólnoty przed organami administracji, osobami fizycznymi, prawnymi, zgodnie z ustawą o własności lokali,
  • doradztwo i pośrednictwo w zawieraniu umów np. ubezpieczenia,
  • prowadzenie dokumentacji technicznej (książka obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa),
  • przygotowanie zleceń prawa kontroli technicznych i okresowych a także przegląd budynków i bieżąca kontrola stanu technicznego,
  • nadzór na firmami wykonywującymi remonty oraz modernizacje, dokonywanie odbiorów prac z udziałem przedstawicieli Wspólnot.

Copyright © 2017 ADM Korona. Realizacja: veeo.pl