Obsługa Prawna Wspólnoty Mieszkaniowej

Obsługa obejmuje zastępstwo procesowe oraz reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem czynności zarządu zwykłego:

 • pozwy o zapłatę należności wspólnoty mieszkaniowej przeciwko dłużnikom,
 • o zapłaty długu w drodze egzekucji komorniczych prawomocnych nakazów i wyroków,
 • windykacja należności powstałych w czasie realizacji umowy,
 • dochodzenie zapłaty długu w drodze sprzedaży lokalu dłużnika.
 • weryfikacja stanu prawnego nieruchomości i korygowanie błędów takich jak:
  • błędne obliczenia udziałów w częściach wspólnych nieruchomości,
  • wykreślanie nienależnych hipotek,
  • stwierdzenie zasiedzenia części wspólnej nieruchomości,
  • korygowanie innych nieprawidłowości,
 • odzyskiwanie części wspólnych nieruchomości (adaptacje strychów),
 • uzyskiwanie zapłaty za sprzedane (najczęściej przez gminę) adaptacje strychów lub innych części wspólnych nieruchomości,
 • dochodzenie prawidłowości rozliczeń finansowych od poprzedniego zarządcy,
 • dochodzenie wydania kompletnej dokumentacji nieruchomości,
 • dochodzenie napraw gwarancyjnych.
 

Do każdej nieruchomości podchodzimy indywidualnie stąd na I etapie przedstawiamy Państwu tylko zakres usług. Ceny przedstawimy po uprzednim spotkaniu się oraz zapoznaniu z nieruchomością.

Posiadamy własną firmę zajmującą się kompleksowym utrzymaniem czystości oraz utrzymaniem terenów zielonych.

Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie oraz udzielamy kompleksowego wsparcia w wyborze usług.

Copyright © 2017 ADM Korona. Realizacja: veeo.pl