Obsługa Techniczna Nieruchomości

 • dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane – co tygodniowa kontrola administratora,
 • dokonywanie odczytów liczników,
 • prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń oraz terminów ich realizacji,
 • zapewnienie obsługi konserwacyjnej budynku oraz pogotowia technicznego w zakresie instalacji energetycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych,
 • utrzymanie porządku i czystości,
 • zapewnienie konserwacji urządzeń małej architektury (place zabaw w tym pielęgnacja terenów zielonych),
 • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości w okresie zimowym,
 • zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku – w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty,
 • pozyskiwanie ofert potencjalnych wykonawców w ramach robót zleconych przez Wspólnotę
 • realizowanie oferty wybranej poprzez przyjęcie stosownej uchwały,
 • nadzór nad wykonaniem robót budowlanych,
 • odbiór (jakościowy, ilościowy) wykonanych prac
 • rozliczenia remontów. (zakresy wykonywanych czynności będą uzależnione od stanu faktycznego nieruchomości i dostępnego wyposażenia ( instalacje monitoringu, p-poż, własne kotły itp.)

Copyright © 2017 ADM Korona. Realizacja: veeo.pl